Krepšelis

No products in the cart.

Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 1. 8TOGO internetinės parduotuvės taisyklės galioja perkant 8TOGO parduotuvėje, esančioje internete adresu www.8togo.lt.
 2. 8TOGO gali keisti parduotuvės taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą 8TOGO, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas „Sutinku“. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.
 4. 8TOGO atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

 1. 8TOGO patvirtina, jog registracijos faktas kartu reiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai kartu su tais, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui.
 2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti pristatymui būtini duomenys. 8TOGO patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. 8TOGO įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus 8TOGO partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 3. Klientas, užsiregistruodamas 8TOGO parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes 8TOGO parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, 8TOGO atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
 4. Klientas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant 8TOGO parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
 5. 8TOGO patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka prekes, o jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. 8TOGO patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Klientas turi galimybę pasirinkti prekes gauti per kurjerį už fiksuotą siuntimo mokestį Lietuvoje arba be papildomo mokesčio atsiimti 8TOGO parduotuvėje.
 4. Toliau klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo 8TOGO parduotuvėje būdų (plačiau – IV taisyklių skyriuje).
 5. Prieš patvirtindamas pateikiamus duomenis, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą 8TOGO. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su 8TOGO parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 6. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas 8TOGO. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna 8TOGO. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir 8TOGO yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai 8TOGO gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.
 7. Klientui pateikus užsakymą, 8TOGO sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys.
 8. 8TOGO gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš parduotuvės pirkti, klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir 8TOGO vykdymo pradžios momentu.
 9. Kliento pateiktas užsakymas saugomas 8TOGO duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 10. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis 8TOGO parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 11. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės 8TOGO parduotuvėje.
 2. 8TOGO nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių. Taip pat prekių įpakavimas savo forma ir išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamo 8TOGO parduotuvėje.
 3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais su PVM.
 5. 8TOGO parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu 8TOGO, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl 8TOGO ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. 8TOGO per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6. 8TOGO įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
  
6.1. 8TOGO įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
  
6.2. 8TOGO visais atvejais pateikia klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.

  6.3. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš 8TOGO parduotuvėje nurodytų būdų: naudodamasis savo banku internete (Swedbank, SEB, DNB, Nordea, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Citadele, Danske), Kreditine kortele (Visa, Mastercard, Visa Electron) arba pavedimu į 8TOGO banko sąskaitą.
 2. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik 8TOGO gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių grąžinimas ir keitimas

 1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais 8TOGO elektroninėje parduotuvėje parduodamais daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
 2. Tokią teisę klientas gali įgyvendinti per 120 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši kliento teisė siejama su tuo, jog klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
 3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

  a) nebuvo naudojamos;
  
b) nebuvo sugadintos;

  c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

  d) neprarado prekinės išvaizdos;

  e) kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;

  f) nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje. Klientas grąžindamas prekes, visais atvejais privalo pateikti 8TOGO prekių įsigijimo dokumentus.
 4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės, tarp kurių yra ir siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai.
 5. Norint grąžinti prekę, reikia užpildyti pinigų grąžinimo prašymą ir prekių grąžinimo/keitimo aktą, vadovautis jame pateiktomis taisyklėmis.
 6. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios taisyklių dalies 3 punkte numatytus reikalavimus.
 7. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju, klientui el. paštu išsiunčiamas nuolaidos kodas, lygus grąžinamų prekių kainai. Nuolaidos kodas gali būti panaudojamas kito užsakymo 8togo.lt parduotuvėje metu.
 8. Prekių grąžinimo atveju sumokėta suma už prekę/-es grąžinama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo susitarimo dėl pinigų grąžinimo. Pristatymo mokestis nėra grąžinamas.

VII. Prekių pristatymas

 1.  8TOGO įsipareigoja prekes pristatyti klientui per laikotarpį, nurodytą prekės puslapyje, kuris svyruoja nuo 3-5 dienų, kai prekė turima sandėlyje. Pristatymo kaina visoje Lietuvoje yra 4 eurai už suformuotą siuntą. Apie preliminarų prekės pristatymo laiką ir turimumą sandėlyje klientas yra informuojamas užsakymo metu. Kartu klientas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju 8TOGO įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą ir asmenį, kuris priims prekes.
 3. Tuo atveju, kai kliento nurodytas asmuo, turintis atsiimti prekes, to padaryti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti 8TOGO pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 4. Prekės, užsakytos 8TOGO internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. Tais atvejais, kai klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti telefonu +370 612 19189  arba elektroniniu paštu info@8togo.lt
 5. 8TOGO visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl kliento kaltės arba nuo kliento priklausančių aplinkybių.
 6. Klientas privalo nedelsiant informuoti 8TOGO elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu sugadintoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
 7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, 8TOGO atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
 8. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai 8TOGO.

VIII. Kitos nuostatos

 1. Visi pranešimai 8TOGO turi būti teikiami telefonu +370 612 19189 arba elektroniniu paštu info@8togo.lt
 2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir 8TOGO vyksta valstybine kalba.